Loading...
IMG_3669
IMG_3669
IMG_3674

Earrings – 1


150,000.00


Out of stock


These earrings are made by Mrs. Ngo Hoa and her son.
She begins to make craft products because she wanted to spend time with her autism kid.

As her kid is growing day by day and she is worry that how he can take care of himself to make his living.

So she bought machines and teach him how to make craft products from paper.

Zó came to meet her and so accessory products from Dó paper was born that way…

Đôi khuyên tai này được làm bởi mẹ con chị Ngô Hoa.

Chị bắt đầu làm các sản phẩm thủ công vì chị muốn dành nhiều thời gian với đứa con tự kỷ của mình.

Theo thời gian đứa con lớn dần và chị lo lắng để bạn ấy có thể tự kiếm sống được bằng đôi tay của mình.

Chị đã mua các máy móc hỗ trợ và dạy bạn ấy làm các đồ thủ công từ giấy như: thiệp, hoa…

Zó đã đến gặp chị và thế là sản phẩm phu kiện từ giấy Dó đã ra đời như thế…

Be the first to review “Earrings – 1”