Loading...

ORIGAMI ARTIST NGUYEN HUNG CUONG WITH THE PASSION FOR PURSUING ORIGAMI ON DÓ PAPER

Many people know that dó paper is used to print pictures, draw pictures, write letters … but dó paper to fold paper in origami art is probably quite strange for the majority. Because when refer to origami, we only think of the famous Japanese art of paper folding, but few know that in Vietnam, origami art also reaches its peak with the artists admired by the world.
Artist Nguyen Hung Cuong, runner-up Origami world 2009, pursues this art of paper folding for many years, he sees the advantages of dó paper used in origami.

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười, đang đứng, thực vật, hoa, ngoài trời và thiên nhiên

 Origami Artist Nguyen Hung Cuong.

“Dó paper has a rougher, more fibrous surface than other paper types, for origami is a strength because when we add an extra amount of diluted milk glue, the glue penetrates deeper into the paper fiber, so the paper is tough and particularly suitable for paper folding. The paper has too “perfect” surface, even if there is more glue, it can not be tough, hard like that. “, Mr. Cuong shared.

Không có mô tả ảnh.

Dó paper –  ideal material for Origami.

Trong hình ảnh có thể có: hoa

“Chim Lạc”, Vietnamese Legendary Heron by Nguyen Hung Cuong, material: dó paper.

Không có mô tả ảnh.

Eagle by Nguyen Hung Cuong, material: dó paper.

Trong hình ảnh có thể có: thực vật, hoa và thiên nhiên

“Lan Vũ Nữ” by Nguyen Hung Cuong, material: dó paper.

Không có mô tả ảnh.

Geat White Shark by Nguyen Hung Cuong, material: dó paper.

Không có mô tả ảnh.

Origami apple by Nguyen Hung Cuong, material: dó paper.

Contemplating the origami works from dó paper of the young artist Nguyen Hung Cuong, we see elaborate and complex lines, soft strokes emanating from the very own dó paper material. With a quick mind, meticulous hands and an important heart, Hung Cuong has created many unique origami shapes, combined with traditional materials, which are more and more Vietnamese in each work.
Sharing with Zó, Cuong also shared his desire to develop dó paper-based materials for origami. He hoped that many people would use this traditional paper not only in paper folding, but also many other purposes, to not only bring higher value to the paper but also contribute to enrich the Vietnamese culture.

NGHỆ SĨ ORIGAMI NGUYỄN HÙNG CƯỜNG VỚI ĐAM MÊ SÁNG TÁC ORIGAMI TRÊN GIẤY DÓ

Nhiều người chúng ta biết đến giấy dó dùng để in tranh, vẽ tranh, viết chữ… nhưng giấy dó để gấp trong nghệ thuật origami thì có lẽ còn khá lạ lẫm với đa số. Bởi hầu hết mọi người khi nhắc đến origami đều chỉ nghĩ đến nghệ thuật gấp giấy nổi tiếng của Nhật Bản, chứ ít ai biết rằng ở Việt Nam, nghệ thuật origami cũng đạt tới đỉnh cao với những nghệ sĩ được thế giới ngưỡng mộ.
Nghệ sĩ Nguyễn Hùng Cường, Á quân Origami thế giới 2009, theo đuổi môn nghệ thuật gấp giấy này với giấy dó nhiều năm nay, anh nhận thấy những ưu thế của giấy dó dùng trong origami.
“Giấy Dó có bề mặt thô, xơ hơn những loại giấy khác, đối với origami là một thế mạnh vì khi hồ thêm một lượt keo sữa loãng thì keo ngấm vào xơ giấy sâu hơn, do vậy giấy dai và cứng đặc biệt phù hợp cho gấp giấy. Những loại giấy có bề mặt quá “hoàn thiện” thì dù có hồ thêm keo cũng không có được độ dai, cứng như vậy.”, anh Cường chia sẻ.
Chiêm ngưỡng những tác phẩm origami từ giấy dó của nghệ sĩ trẻ Nguyễn Hùng Cường, ta thấy những đường gấp tỉ mỉ, phức tạp, những nét mềm mại toát lên từ chất liệu giấy dó rất riêng. Với một khối óc nhanh nhạy, bàn tay tỉ mỉ và quan trọng là một trái tim nóng bỏng, Hùng Cường đã sáng tạo ra nhiều tạo hình origami độc đáo, kết hợp cùng chất liệu truyền thống là giấy dó càng tô đậm thêm chất Việt trong từng tác phẩm.
Trò chuyện với Zó, anh Cường cũng chia sẻ những mong muốn phát triển chất liệu giấy dó cho origami. Anh hy vọng sẽ có nhiều người sử dụng loại giấy truyền thống này không chỉ trong gấp giấy mà còn nhiều mục đích khác, để không những đem lại giá trị cao hơn cho giấy dó mà còn góp phần làm phong phú văn hóa dân tộc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments(0)

Leave a Comment