Origami Artist Hoang Tien Quyet: “dó” paper is the ideal material to fold paper

Sharing with Zó, artist Hoang Tien Quyet said that the durable and soft characteristics of “dó” paper are not only advantages but also create a new unique in Origami folding art. Besides, “dó” paper is also very suitable for wet folding.

This image has an empty alt attribute; its file name is 11700853_10153392496277398_6835657760035773788_n.jpg
Vietnam Origami Artist Hoang Tien Quyet

“Dó” paper is usually fibery and quite easy to tear when absorbing water due to natural materials and making by hands. So, before folding, Mr. Tien Quyet often added milk glue with water to the paper. This makes “dó” paper fibers more tightly linked, more sturdy, easier to fold.

In addition, it is also possible to create by adding Acrylic with water and milk glue to create different colors for paper.

“Dó” paper has a variety of thickness, tough and soft, suitable for many types of folding and different styles. The life of “dó” paper is also long, so it is suitable for folding quality samples and long-term preservation. Although “dó” paper has few colors, only a few operations are handled with Acrylic color, folding people are always active in color for their work.

Artist also share, the paper is picky, but the results are always worthy of the time and effort spent.

Không có mô tả ảnh.
“Dó” paper, Vietnam traditional paper

“In my opinion, when I quit thinking and folding samples, I should choose the type of paper that can be preserved in the longest form. The samples I folded from “dó” paper, after many years still keep the image and sticky very well, not inferior to the expensive paper bought abroad. ”

And perhaps, it is also somewhat like Origami, which requires perseverance and diligence of practitioners.

Selecting that paper is not only in the “identity” or of the paper but also because “The folding of my model is made from “dó” paper is also the pride of using a pure Vietnamese material.” Through my works, artists Hoang Tien Quyet also wants people to know more about the traditional paper materials of the nation.

Sheeps Origamy by Hoang Tien Quyet
Chicken Origamy by Hoang Tien Quyet
Running horse by Hoang Tien Quyet

Nghệ sĩ Origami Hoàng Tiến Quyết: giấy dó là chất liệu lý tưởng để gấp giấy

Chia sẻ với Zó, nghệ sĩ Hoàng Tiến Quyết cho biết những đặc tính dai, bền lại mềm xốp của giấy dó không chỉ là ưu điểm mà còn tạo nên sự độc đáo mới lạ trong nghệ thuật gấp giấy Origami. Bên cạnh đó, giấy dó còn rất phù hợp với cách gấp ướt.

Giấy dó thường có độ xơ và khá dễ rách khi thấm nước do các chất liệu và quá trình làm hoàn toàn thủ công. Vậy nên, trước khi gấp giấy, anh Tiến Quyết thường pha thêm keo sữa với nước quét lên giấy. Việc này làm các sợi giấy liên kết chặt chẽ hơn, giấy cứng cáp hơn, dễ dàng hơn khi gấp.

Ngoài ra, cũng có thể sáng tạo bằng cách pha thêm màu Acrylic với nước và keo sữa để tạo thêm các màu sắc khác nhau cho giấy.

Giấy Dó có độ dày đa dạng, dai và mềm, phù hợp với nhiều kiểu gấp và phong cách khác nhau. Tuổi thọ của giấy dó cũng dài, nên thích hợp để gấp mẫu chất lượng và bảo quản lâu dài. Dù giấy dó có ít màu sắc, thì chỉ qua ít thao tác xử lý với màu Acrylic, người gấp lại luôn chủ động về màu sắc cho tác phẩm của mình.

Nghệ sĩ cũng chia sẻ, giấy dó kén người gấp, nhưng kết quả luôn xứng đáng với thời gian và công sức bỏ ra.

“Theo mình, khi đã bỏ công nghĩ và gấp mẫu, thì nên chọn loại giấy có thể bảo quản được mẫu gấp lâu dài nhất. Các mẫu mình gấp từ giấy dó, sau nhiều năm vẫn giữ hình và nếp rất tốt, không thua kém các loại giấy đắt tiền mua ở nước ngoài.”

Và có lẽ, giấy dó cũng có phần giống Origami, đòi hỏi sự kiên trì, từ tốn của người thực hiện. 

Chọn giấy dó không chỉ ở “bản sắc” hay của tờ giấy mà còn bởi “Gấp mẫu mình sáng tác từ giấy dó cũng là sự tự hào khi sử dụng một chất liệu thuần Việt.” Qua những tác phẩm của mình, nghệ sĩ Hoàng Tiến Quyết cũng luôn mong muốn mọi người biết đến nhiều hơn với chất liệu giấy truyền thống của dân tộc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *