Job opportunities

APR 2019-SALE&MARKETING FULL TIME

ZÓ TUYỂN DỤNG – SALE&MARKETING FULL TIME Zó là một doanh nghiệp xã hội bảo tồn và phát triển giấy dó – chất liệu giấy truyền thống 800 năm tuổi của Việt Nam. Zó tập trung vào việc bảo tồn cây nguyên liệu, xây dựng cộng đồng làm giấy, làm việc với các nghệ sỹ …

APR 2019-SALE&MARKETING FULL TIME Read More »