Loading...

APR 2019-SALE&MARKETING FULL TIME

  18.04.2019   admin   Job opportunities   No comments

ZÓ TUYỂN DỤNG – SALE&MARKETING FULL TIME Zó là một doanh nghiệp xã hội bảo tồn và phát triển giấy dó – chất liệu giấy truyền thống 800 năm tuổi

2017- Sale & Marketing

  10.05.2017   admin   Job opportunities   No comments

Zó Project tuyển nhân viên sale&marketing 2017 Zó là doanh nghiệp xã hội với sứ mệnh bảo tồn và phát triển giấy Dó- một loại giấy thủ công truyền thống