Loading...

Zó Paper Making Tour (16, 30.7.2017)

Zó Paper Making Tour to Hoa Binh Have you ever wondered how we produce our high-quality handmade Dó paper? Come and join our papermaking tour to Hoa Binh to admire

Watercolor painting workshop with Xuan Dat

Workshop Watercolor Painting – Chinese Style Instructor: Vũ Xuân Đạt Session 01: Introduction about Chinese style – Water Color History/ Style/ Characters/ Cultural meaning (expression of spiritual life)/ Tradition Introduction

Calligraphy workshop with Ngẫu Thư

Workshop/ 01 session 30’ Introduction about Calligraphy History/ Style/ Characters/  Cultural meaning (expression of spiritual life)/Tradition Different forms of calligraphy Introduction about painting tools: paper (Dó & other handmade paper),

Zó Project tuyển dụng Sale & Marketing

  10.05.2017   admin   News and events   No comments

Zó Project tuyển nhân viên sale&marketing 2017 Zó là doanh nghiệp xã hội với sứ mệnh bảo tồn và phát triển giấy Dó- một loại giấy thủ công truyền thống

DÓ PAPER – MAKING PROCESS

  27.04.2017   admin   Ode to Paper   No comments

HOW TO MAKE DÓ PAPER  CULTIVATING BUSHES (DƯỚNG) FOR RAW MATERIALS (TRỒNG CÂY NGUYÊN LIỆU) The raw material for Zó Paper are Dó (same as mitsumata in Japan) and Dướng (same