Loading...

Natural color dyeing technique on Vietnam traditional handmade paper

Vietnam Traditional handmade paper – Do paper – Vietnamese name: giấy Dó (Dó paper) is made from the bark of trees (such as paper, as listed under the process …),

KỲ TUYỂN DỤNG ĐẦU XUÂN CỦA ZÓ

? ? ? Zó Project là một doanh nghiệp xã hội hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn và phát triển nghề làm giấy thủ công truyền thống của Việt

Zó 2016 – Một năm nhìn lại

Nhân dịp năm hết Tết đến, bọn mình xin được cùng nhau điểm lại những cột mốc quan trọng của Zó trong 2016: 1. Tháng 5, bọn mình đã chuyển